w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu Nr XIV/121/2008 z 26 czerwca 2008 roku w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu.

Pobierz plik:pdf0600813000.pdf