w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy Nr XLIX/508/06 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

Pobierz plik:pdf0590809011.pdf