w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/239/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania o nazwie NASZ DOM.

Pobierz plik:pdf0580821091.pdf