w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 51/2008 z 2 lipca 2008 roku w sprawie wskazania Radzie Miasta Zgorzelec nieprawidłowości w uchwale Nr 177/08 Rady Miasta Zgorzelec z 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0570825021.pdf