w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Nr XX/138/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/07 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku w budżecie miasta.

Pobierz plik:pdf0560808051.pdf