w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/132/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia “Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych”.

Pobierz plik:pdf0550806021.pdf