w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XIX/119/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Szczytna.

Pobierz plik:pdf0540808143.pdf