w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/140/2008 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

Pobierz plik:pdf0500818000.pdf