w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/109/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubin z tytułu wykonania budżetu gminy Lubin za rok 2007.

Pobierz plik:pdf0490811022.pdf