w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/105/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2007 roku.

Pobierz plik:pdf0460813033.pdf