w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/125/2008 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pieszyce absolutorium za 2007 rok.

Pobierz plik:pdf0450802031.pdf