w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niemczy Nr XVI/83/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Niemcza na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

Pobierz plik:pdf0420802073.pdf