w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 27/2008 z 3 marca 2008 roku w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0410804000.pdf