w sprawie ustalenia budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2008 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

Pobierz plik:pdf0400806052.pdf