w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/97/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 marca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2008.

Pobierz plik:pdf0380813033.pdf