w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXI/138/2008 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście.

Pobierz plik:pdf0360802021.pdf