w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2007 rok.

Pobierz plik:pdf03308RIO.pdf