w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XV/88/2008 z dnia 16 lutego 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

Pobierz plik:pdf0260821053.pdf