w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Legnicy Nr XIX/172/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2008 oraz ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf0250862000.pdf