w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/102/07 Rady Gminy Rudna z 28 grudnia 2007 roku w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.

Pobierz plik:pdf0240811032.pdf