w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XVI/83/07 z 22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf0210824063.pdf