w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Stoszowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

Pobierz plik:pdf0190824042.pdf