w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Nr 158/2007 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Pobierz plik:pdf0180802041.pdf