w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Walim z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walim pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pobierz plik:pdf0140821082.pdf