w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr 66/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok.

Pobierz plik:pdf0130812053.pdf