w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/122/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu realizacji projektu 2003/PL/16/P/PE/041 pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

Pobierz plik:pdf0120819021.pdf