w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju do wystąpienia pokontrolnego z dnia 14 grudnia 2007 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0110808011.pdf