w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Nr XIII/70/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Pobierz plik:pdf0100826052.pdf