w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/54/2007 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

Pobierz plik:pdf0090804032.pdf