w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/112/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 października 2007 roku w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.

Pobierz plik:pdf0050816043.pdf