w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XII/62/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej i inkasentów opłaty targowej na 2008 rok.

Pobierz plik:pdf0040819052.pdf