w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części Zarządzenia Nr 84/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Bardo na rok 2007.

Pobierz plik:pdf0010824013.pdf