w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz planu kontroli na 2008 rok.

Pobierz plik:pdf12207RIO.pdf