w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 100/2007 w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Nr 3/IV/2007 z 19 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

Pobierz plik:pdf121076301z.pdf