w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/93/07 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041 pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pobierz plik:pdf1170721011.pdf