w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XV/147/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu 2003/PL/16/PE/041 Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pobierz plik:pdf1160721091.pdf