w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 61/XIII/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1140712053.pdf