w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XI/123/07 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1130706011.pdf