w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XI/81/07 Rady Gminy Żórawina z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina.

Pobierz plik:pdf1120723093.pdf