w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/90/200 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane, remonty, modernizacje, konserwacje obiektów znajdujących się w ewidencjach zabytków lub wpisanych do rejestrów zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu wykonywania zadania.

Pobierz plik:pdf1080722013.pdf