w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XV/69/07 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf1060724063.pdf