w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/99/2007 Rady Miasta Oleśnicy z 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Pobierz plik:pdf1050714011.pdf