w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr P.0151-374/2007 z 27 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2007 rok.

Pobierz plik:pdf0980711011.pdf