w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr P.0151-263/2007 z 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2007 rok.

Pobierz plik:pdf0960711011.pdf