w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr P.0151-196/2007 z 7 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2007 rok.

Pobierz plik:pdf0950711011.pdf