w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0910715011.pdf