w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/58/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Stoszowice przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Pobierz plik:pdf0880724042.pdf