w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta w roku 2008 w ramach udziału własnego jednostki organizacyjnej samorządu – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, na realizację zgłaszanych programów związanych z aktywizacją, integracją i równaniem szans lokalnej społeczności.

Pobierz plik:pdf0870706041.pdf