w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/88/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na partycypację przez Gminę Trzebnica w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych związanych z remontem i rozbudową budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Pobierz plik:pdf0860720033.pdf