w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta Żarów od Uchwały Nr III – 174/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 września 2007 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

Pobierz plik:pdf0840719083.pdf